رفتن به محتوای اصلی

بنیاد خیریه شهدا

در اوایل سال 1399 هجری شمسی، وقتی کوید 19 در افغانستان شیوع کرد و برای پیشگیری آن وزارت صحت عامه کشور شهرهای پرجمعیت افغانستان از جمله کابل (پایتخت کشور) را دستور قرنطینه داد، ما با جمعی از دوستان، هیئت امنا، شماری از بزرگان مسجد جامع و حسینیه شهدا، فعالین فرهنگی و جوانان دور هم جمع شدیم و طرح اولیه بنیاد خیریه شهداء ریختانده شد که پس از مشوره های زیادی تأسیس گردید.

با ما تماس بگیرید

Email: info@shohadacharity.com
Phone: 0093-786734495
Phone: 0093-747669019
Phone: 0093-748524442
افغانستان، کابل، سرکاریز قلعه شهاده، مجتمع علمی فرهنگی مسجد جامع و حسینیه شهدا

موقعیت مکانی ما

0093-786734495 info@shohadacharity.com

بنیاد خیریه شهدا
بنیاد خیریه شهدا
بنیاد خیریه شهدا
بنیاد خیریه شهدا

بنیاد خیریه شهدا

در اوایل سال 1399 هجری شمسی، وقتی کوید 19 در افغانستان شیوع کرد و برای پیشگیری آن وزارت صحت عامه کشور شهرهای پرجمعیت افغانستان از جمله کابل (پایتخت کشور) را دستور قرنطینه داد، ما با جمعی از دوستان، هیئت امنا، شماری از بزرگان مسجد جامع و حسینیه شهدا، فعالین فرهنگی و جوانان دور هم جمع شدیم و طرح اولیه بنیاد خیریه شهداء ریختانده شد که پس از مشوره های زیادی تأسیس گردید. 

پیش از این که بنیاد خیریه شهدا تأسیس شود، سال های قبل یک سلسله کارهای فرهنگی و کمک های مقطعی برای نیازمندان جامعه داشتیم. توزیع این سلسله کمک ها ما را متوجه فقر شدید مردم ساخت. با جمعی از دوستان، بزرگان، متمولین و خیرین مشوره کردیم که در راستای فقرزدایی از درون جامعه کارهای بزرگتر و سازمان یافته تر انجام شود. برعلاوه آن لازم دانستیم که این کمک ها از آدرس و کانال مشخص توزیع شود که منجر به تولد بنیاد خیریه شهدا گردید.

یکی دیگر از انگیزه های ایجاد بنیاد خیریه شهدا، توزیع کمک از آدرس های گوناگون به خانواده های فقیر بدون در نظرداشت سطح فقر و اولویت بندی آن ها بود. چون خیرین نظر به توانمندی شان تعدادی از فقرا را که می شناختند یا کسانی معرفی می نمودند، برای آنها بدون تفحص از وضعیت زندگی آنها کمک می کردند. ضمنا دیتابیس از فقرا را هم نداشتند که در بین شان اولویت بندی کنند.

لذا کمک هایشان بی رویه و بدون در نظرداشت سطح نیازمندی ها توزیع می شد. از سوی دیگر برخی خانواده های سودجو خود را فقیر جلوه داده و کمک های گوناگون را از آدرس های گوناگون دریافت می کردند و فقرای واقعی به حال خود باقی می ماندند. این موارد از مهم ترین مؤلفه هایی بود که بنیاد خیریه شهدا تأسیس گردید.

بنیاد خیریه شهدا
0
سال
0
خانواده
0
توزیع کمک
0
میلیون افغانی

تضمین رساندن 100 فیصدی کمک های خیرین محترم به مستحقین واقعی

پروسس بنیاد در تشخیص مستحقین واقعی به چه صورت است؟

بنیاد خیریه شهدا به تمام خیرین محترم این اطمینان را میدهد که تمام کمک های نقدی و غیرنقدی شما عزیزان به مستحقین واقعی تعلق میگیرد و تمام شفافیت ها را در اختیار شما قرار میدهد. پروسس بنیاد در تشخیص نیازمندان واقعی بدین صورت است:

جمع آوری اطلاعات نیازمندان

در مرحله اول لیست نیازمندان از تمام مناطق کابل و سایر ولایات از طریق معرفی بزرگان و نمایندگان محل و منطقه و یا مراجعه حضوری نیازمند به بنیاد، تهیه و جمع آوری میگردد.

تشکیل هیئت بررسی بر وضعیت نیازمندان معرفی شده

بعد از اینکه لیست نیازمندان به تعداد موردنظر تکمیل شد، هیئت بررسی متشکل از معتمدین بنیاد ایجاد میگردد. این هیئت با مراجعه حضوری و خانه به خانه، نیازمندان لیست شده را بررسی و اعلام وضعیت می نماید. بدین ترتیب لیست جمع آوری شده غربالگری می گردد.

تهیه مواد موردنیاز باتوجه به وضعیت مستحقین و توزیع آن

بعد از غربالگری و تهیه لیست نهایی، با توجه به وضعیت مستحقین، مواد غذایی و پوشاک درجه یک و در شأن مستحقین عزیز خریداری میگردد. سپس به تک تک نیازمندان اطلاع داده میشود تا در روز معینی به محل توزیع مراجعه کرده و سهم خود را دریافت نمایند.

ثبت تمامی فاکتورها و اسناد توزیع جهت ایجاد شفافیت

جهت ایجاد شفافیت، از مرحله توزیع فیلمبرداری شده و پس از انجام توزیع، تمامی فاکتورها و اسناد توزیع در دیتابیس بنیاد ثبت می گردد و در صورت درخواست خیرین محترم، برای آنها ارائه میگردد.

بنیاد خیریه شهدا

بنیاد را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!

بنیاد خیریه شهدا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین رویدادها و اخبار مربوط به بنیاد آگاه شوید. همچنین میتوانید روند توزیع کمک ها را نیز مشاهده بفرمایید.

برگشت به بالا