رفتن به محتوای اصلی

بنیاد خیریه شهدا

در اوایل سال 1399 هجری شمسی، وقتی کوید 19 در افغانستان شیوع کرد و برای پیشگیری آن وزارت صحت عامه کشور شهرهای پرجمعیت افغانستان از جمله کابل (پایتخت کشور) را دستور قرنطینه داد، ما با جمعی از دوستان، هیئت امنا، شماری از بزرگان مسجد جامع و حسینیه شهدا، فعالین فرهنگی و جوانان دور هم جمع شدیم و طرح اولیه بنیاد خیریه شهداء ریختانده شد که پس از مشوره های زیادی تأسیس گردید.

با ما تماس بگیرید

Email: info@shohadacharity.com
Phone: 0093-786734495
Phone: 0093-747669019
Phone: 0093-748524442
افغانستان، کابل، سرکاریز قلعه شهاده، مجتمع علمی فرهنگی مسجد جامع و حسینیه شهدا

موقعیت مکانی ما

0093-786734495 info@shohadacharity.com

نام بنیاد: “بنیاد خیریه شهداء”
وابستگی بنیاد: این بنیاد در فعالیت های خود مستقل، غیر وابسته به احزاب سیاسی و سازمانهای دولتی بوده، در رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی افغانستان و مفا د این اساسنا مه متعهد می باشد.
مرکز بنیاد: دفتر مرکزی این بنیاد، ناحیۀ ششم شهر کابل، سر کاریز قلعۀ شهاده، در مسجد جامع و حسینیۀ شهداء می باشد.

اهداف این بنیاد عبارتند از:

 • هماهنگی و تأمین رابطه با اشخاص خیرخواه در داخل کشور و و اتباع کشور در خارج جهت تأمین مالی بنیاد
 • کمک رسانی به فقرا و تنگدستان جامعه جهت کاهش و محو فقر
 • ترویج فرهنگ نوع دوستی و انسان دوستی
 • بسط وتوسعۀ عدالت اجتماعی
 • توسعۀ دانش، تعلیم و تحصیل

فعالیت ها:

 • شناسایی و تثبیت خانواده های نیازمند به تناسب توان مالی بنیاد
 • تامین مایحتاج و نیازمندی های خانواده ها، ایتام بی بضاعت در جهت بهبود وضعیت زندگی آنان.
 • ترویج فرهنگ و دانش اسلامی از طریق مسابقات کتاب خوانی، مسابقات ورزشی و جشن فراغت محصلان و سائر برنامه ها
 • فراهم نمودن مخارج تعلیم و تحصیل اعضای خانواده های بی بضاعت و ایتام بی بضاعت و حمایۀ مادی و معنوی از آنان.
 • دستگیری فقرای جامعه از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولد در حد امکان مالی بنیاد
 • توجه ویژه به تشکیل خانواده به عنوان اولین و حیاتی ترین کانون اجتماعی و کمک به تسهیل امر ازدواج از طریق برپایی ازدواج گروهی
 • بسط و توسعۀ همکاری های کار گروهی و هم اندیشی با سایر مراکز خیریه 

ساختار

هیئت امنا

 • در پیشرفت بنیاد نقش داشته و پیشنهادات اصلاحی شان را به هیئت امنا می دهند.
 • بعد از ختم دورۀ کار هیئت امنا، تعیین هیئت امنای جدید.
 • تمدید دورۀ کار هیئت امنا، انتخاب مجدد بعضی از اعضای هیات امنا برای دوره های بعدی  

صلاحیت های هیئت امنا

 • هیات امنا بالاترین مرجع بنیاد خیریه و مرجع تصمیم گیری اجرایی این بنیاد می­باشد.
 • در صورتی که ادامه همکاری هریک از اعضای هیئت امنا به علت فوت ، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود ؛ هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با اکثریت دوثلث آراء به عنوان عضو جدید هیات امنا انتخاب می نماید.
 • در جلسات رسمی هیات امنا ؛ تصمیمات با رأی مثبت دوثلث اعضای حاضردر جلسه مصوب میشود.
 • جلسۀ هیئت امنا با حضور دو ثلث از کل اعضای هیئت امنا برگزار می شود
 • شرکت اعضای هیئت امنا در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه پذیرفتنی نیست و غیبت متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
 • غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در 4 جلسۀ متوالی و یا 6 جلسۀ متناوب در حکم استعفای عضو غایب خوا هد بود.
 • الی تعیین هیئت امنای جدید، هیئت امنای قبلی در مسئولیت خود کمافی السابق باقی خواهند بود.

معیار گزینش هیئت امنا

 • خیر بودن؛ کمک شخصی و تلاش در امور خیریه برای جمعآوری کمک ها
 • خوشنام بودن و دارای شهرت نیک در جامعه
 • اثرگذاری و دارای نفوذ در بین اقوام داخل و خارج از کشور

وظایف هیئت امنا:

 • تعیین خط مشی کلی بنیاد خیریه.
 • بررسی و تصویب و یا رد پیشنهاد مدیر صندوق خیریه
 • بررسی و تصویب و یا رد پیشنهاد انحلال مرکز خیریه.
 • تغییر در میزان بودجۀ خیریه و تأمین زیا ن احتمالی.

رییس؛

 • وظایف رییس: رییس مجری مصوبات هیات امنا و دارای مسئو لیت های زیر است:
  نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • ارائه­ی پیشنهادهای لازم به هیات امنا در زمینه­ی گسترش ؛ بهبود و هماهنگی در فعالیت های بنیاد به منظور ارائه و بررسی در جلسه هیات امنا
 • مدیریت جلسات هیئت اجرایی و امور کمیته های اجرایی

بنیاد را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!

بنیاد خیریه شهدا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین رویدادها و اخبار مربوط به بنیاد آگاه شوید. همچنین میتوانید روند توزیع کمک ها را نیز مشاهده بفرمایید.

برگشت به بالا